Monthly Archives: September 2016

Kalayaan

Kalayaan…  Kapag maririnig ko ito, isa sa mga maaalala ko ay ang huli kong pinag-trabahuhan.  Kalayaan building kasi yun.

Ang kalayaan ay isang pangngalan.  Yes, double “ng” talaga.  Tagalog ng noun.  Pero, para sa akin, isa itong pakiramadam.  Ito ang naramdaman ko dalawang taon na ang nakalilipas.  Pumunta ako sa isang lugar kung saan gawin ko ang mga bagay sa abot ng aking makakaya.  Na walang dinidiktang dapat kong matapos.  May pressure din kasi lahat ng mga nakakasalamuha ko dun ay mga magagaling.  Pero siguro hindi ko naramdaman na ka-kompitensya ko sila.  Hindi ko kailangan maging “achiever”.  Malamang ay dahil hindi iyon ang mundo ko.  Isang bakasyon para sa akin ang mga panahong iyon.  Bakasyon na maaari ko ring maituring na isang retreat.  Isang paraan na manumbalik ang aking spiritual na lakas.  Lumayo sa aking “routinal” na gawain.  Ngunit kinailangan kong bumalik sa aking tunay na mundo.  Hindi ko nga lang alam kung ano ba ang dapat kong balikan ng mga panahong yun.

May hinarap ako.  Akala ko iyon na dapat.  Nagustuhan ko naman.  Pero bakit parang nag-mistulang ningas kugon ang nangyari.  Ayaw ko na sa dating gustung-gusto ko.  Sa sobrang gusto na yun lang ang focus ng buhay ko.  At ang isip kong alisin ang lahat ng hahadlang sa nais kong ito.

Bago ako pumasok sa lugar ng kalayaan, may nakausap akong tao.  Pinayuhan niya akong bumalik sa inaakala kong tapos na.  Hindi ko ito masyadong pinakinggan at pinagpursige ko kung ano ang akala kong gusto ko.

Dalawang taon na ang nakakalipas.  Gusto kong bumalik sa pakiramdam kung saan hindi ako natatalo ng stress.  Hindi ko alam kung ano ba talaga.  Ayoko na ng dati kong gusto.  At ngayon sinusubukan kong harapin ang payo na ibinigay sa akin.  Hindi ko alam kung gusto ko ito… Ngunit hindi ko rin naman sinasabi na ayaw ko ito.

Kung possible lang sanang ipagpatuloy ang naiwan ko dalawang taon ng nakakaraan.  Gusto kong bumalik sa iyo… Ito rin ba ang gusto ng Panginoon para sa akin…?