Shoga

Shoga, dahil ikaw ay kulay ginger. Hindi ako sanay sa biglaan…

Noong nakaraang gabi lamang ay masigla kang sumalubong habang inihahain ko ang inyong hapunan. Ano kaya ang nangyari loob ng kumulang na 12 oras…?

Hindi ka sumalubong para sa agahan. Hinanap kita at natagpuang parang may malalim na iniisip. Ganyan din ang naramdaman mo dati kaya inihiwalay muna kita sa iyong pamilya subalit nagpapahiwatig ka na parang gusto mo silang kasama. Inisip kong obserbahan ka muna baka lang may nakain ka at busog ka pa. Sinilip kita at tila ikaw ay nagtago at nagpapahinga. Sinilip muli kita at umalis ka sa pinag-iwanan ko sa iyo. At nakita na kita, nakatago sa isang tagong lugar. Sana hindi ka nasaktan o nahirapan. Iyon na pala ang huli kong pag-karga sa iyo. Salamat Shoga!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *